HTS Kaydı Nedir ve Detayları Nelerdir? (Historical Traffic Research)

HTS Kaydı Analizi

HTS Kaydı nedir (Historical Traffic Research)?

HTS Kaydı (Historical Traffic Research), bir telefon (veya diğer telekomünikasyon ekipmanı) tarafından üretilen ve bu cihazdan geçen bir telefon görüşmesinin veya diğer telekomünikasyon işleminin (örneğin metin mesajı) ayrıntılarını belgeleyen bir veri kaydıdır.

HTS kayıtları (CDR’ler [Call Detail Records]),

aramayı kimin yaptığı (isim ve numara),

kimin arandığı (varsa isim ve numara),

aramanın yapıldığı tarih ve saat,

aramanın süresi dahil olmak üzere telefon sistemlerinde yapılan aramalarla ilgili bilgileri tutar.

[arama ve tipik olarak düzinelerce kullanım ve tanılama bilgisi öğesi (örneğin, kullanılan özellikler ve aramayı sonlandırma nedeni).]

HTS kayıtları kullanım, kapasite, performans ve tanılama raporlarına işlenmek üzere düzenli olarak operatör şirketleri tarafından toplanır. Bu tür bilgilerle, mesai dışı aramalar, uluslararası aramalar, önceki raporlama dönemlerinden önemli farklılıklar ve kuruluş için normal arama modellerini yansıtmayan arama varış yerleri gibi normal arama modellerindeki istisnaları tespit etmek daha kolaydır. [1]

Devam